ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda

Találmányok, szabadalmak; Növényfajta oltalmak; Márkanevek, védjegyek; Földrajzi árujelzők; Formatervezési minták

Szolgáltatásaink

Ügyfeleink számára teljeskörű iparjogvédelmi szolgáltatásokat nyújtunk, tehát ügyfelünknek csak velünk kell kapcsolatban állnia az egyes iparjogvédelmi eljárások során, mi pedig képviseljük a hatóságok (Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, bíróságok, külföldi hatóságok) előtt, pályázatokon, és szükség esetén ellenérdekű felekkel szemben. Az ügyfélnek csak velünk kell leveleznie, illetve fizetési kötelezettségeit is rajtunk keresztül bonyolíthatja le. Ügyfelünket ügyének intézése során egy szabadalmi ügyvivőnk képviseli.

Az Iroda és az ügyfél között megbízásos kapcsolat áll fenn, amelyet az ügyfél által aláírt megbízás hitelesít. Az ügyfél ebben rögzíti azt, hogy mire ad megbízást az Irodának és melyik szabadalmi ügyvivőnket bízza meg ügyének intézésével.

Amennyiben hatóságok előtti képviseletre ad megbízást az ügyfél (az esetek túlnyomó többsége ilyen jellegű ügy), egy meghatalmazást is alá kell írnia az ügyfélnek, amivel Irodánk igazolja a hatóságok előtt, hogy az ügyfél képviseletére jogosult. (A meghatalmazási formanyomtatványok elérhetők a Letöltések alatt.)

Az alábbiakban a szolgáltatás nevére kattintva tekintheti át jellemző szolgáltatásainkat.

A szabadalmi oltalom a találmányok jogi védelmére szolgál.

A szabadalmi oltalom megszerzésére és fenntartására irányuló eljárás során szabadalmi ügyvivőink végig képviselik ügyfeleink érdekeit. A szabadalmi oltalommal kapcsolatos ügyek közé tartoznak többek között:

 • a szabadalmi bejelentési kérelem és mellékleteinek szabályszerű elkészítése;
 • az eljárások során a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalával, illetve egyéb hatóságokkal történő kapcsolattartás, a felhívásokra adandó szakszerű nyilatkozatok kidolgozása;
 • a határidők nyilvántartása, erről az ügyfél időben történő értesítése és a szükséges lépések megtétele;
 • képviselet jogvitás ügyekben a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, illetve a bíróságok előtt folytatott eljárásokban, mint amilyenek például a megsemmísítési, bitorlási és nemleges megállípítási eljárások;
 • a szabadalom megadására és fenntartására irányuló eljárásokkal kapcsolatos díjak befizetése;
 • külföldi (nem európai) szabadalmi bejelentések külföldön történő képviseletéhez a külföldi partnerrel történő kapcsolattartás;
 • ügyvivőink jogosultak a müncheni székhelyű Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala előtt is eljárni, így ügyfeleinket európai szabadalmi ügyekben közvetlenül mi képviseljük;
 • tanácsadás a szabadalmaztatás bármely szakaszával kapcsolatban;
 • kiegészítő oltalmi tanúsítványok magadására és fenntartására irányuló ügyintézés;
 • növényfajta oltalommal kapcsolatos ügyintézés.

Irodánk bármilyen tárgykörbe eső találmány esetén vállal képviseletet. Jelenleg képviselünk többek között vegyipari, gyógyszeripari, élelmiszeripari, mezőgazdasági, gépészeti, építőipari, elektronikai témakörbe eső ügyeket, foglalkozunk továbbá műszerek, játékok, használati cikkek, egyszóval bármilyen találmány szabadalmaztatásával.

A védjegy, mint árujelző, az egyes áruk és szolgáltatások azonosítására, egymástól való megkülönböztetésére, a fogyasztók tájékozódásának előmozdítására szolgáló jogi oltalom.

A védjegyoltalom megszerzésére és fenntartására irányuló eljárás során ügyvivőink végig képviselik ügyfeleink érdekeit. A védjegyoltalommal kapcsolatos ügyek közé tartoznak többek között:

 • a védjegy bejelentési kérelem és mellékleteinek szabályszerű elkészítése;
 • az eljárások során a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalával, illetve egyéb hatóságokkal történő kapcsolattartás, szakszerű válaszok kidolgozása a felhívásokra;
 • a határidők nyilvántartása, erről az ügyfél időben történő értesítése és a szükséges lépések megtétele;
 • képviselet jogvitás ügyekben a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, illetve a bíróságok előtt folytatott eljárásokban, mint amilyenek például a törlési és bitorlási eljárások;
 • a védjegy megadására, illetve megújítására irányuló eljárásokkal kapcsolatos díjak befizetése;
 • külföldi (nem EU) védjegybejelentések külföldön történő képviseletéhez a külföldi partnerrel történő kapcsolattartás;
 • ügyvivőink jogosultak az alicantei székhelyű Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) előtt is eljárni, így ügyfeleinket európai közösségi védjegyügyekben közvetlenül mi képviseljük;
 • tanácsadás a védjegyeztetés bármely szakaszával kapcsolatban.

Irodánk bármilyen tárgykörbe eső védjegy esetén vállal képviseletet, ideértve például a szóvédjegyet, szlogent, ábrás védjegyet, három dimenziós védjegyet és ezek kombinációját bármilyen áru és szolgáltatás tekintetében. Foglalkozunk továbbá együttes és tanúsító védjegyek, illetve földrajzi árujelzők oltalomszerzésének képviseletével is.

Formatervezési mintaoltalom az ipari termék külső formájának jogi oltalmát biztosítja.

A formatervezési mintaoltalom megszerzésére és megújítására irányuló eljárásokban szabadalmi ügyvivőink végig képviselik ügyfeleink érdekeit.

Ügyvivőink jogosultak az alicantei székhelyű Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) előtt is eljárni, így ügyfeleinket európai közösségi formatervezési ügyekben közvetlenül mi képviseljük.

A használati minta oltalom megszerzésére és fenntartására irányuló eljárás során szabadalmi ügyvivőink végig képviselik ügyfeleink érdekeit. A használati minta oltalommal kapcsolatos ügyek közé tartoznak többek között:

 • a mintaoltalmi bejelentési kérelem és mellékleteinek szabályszerű elkészítése;
 • az eljárások során a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalával illetve egyéb hatóságokkal történő kapcsolattartás, a felhívásokra adandó szakszerű nyilatkozatok kidolgozása;
 • a határidők nyilvántartása, erről az ügyfél időben történő értesítése és a szükséges lépések megtétele;
 • képviselet jogvitás ügyekben a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, illetve a bíróságok előtt folytatott eljárásokban, mint amilyenek például a megsemmisítési, bitorlási és nemleges megállapítási eljárások;
 • a használati mintaoltalom megadására és fenntartására irányuló eljárásokkal kapcsolatos díjak befizetése;
 • külföldi (nem európai) használati minta bejelentések külföldön történő képviseletéhez a külföldi partnerrel történő kapcsolattartás;
 • tanácsadás a mintaoltalmi eljárás bármely szakaszával kapcsolatban.

Bármely iparjogvédelmi ügyben vállalunk kutatást, azaz megvizsgáljuk, hogy Magyarországon vagy nemzetközi téren a vizsgált szabadalommal, védjeggyel, formatervezési vagy használati mintával megegyező, vagy ahhoz hasonló megoldást nem jelentettek-e be lajstromozásra. A kutatás eredményéről kérésre szakvéleményt is készítünk a vizsgált megoldás lajstromozhatóságával kapcsolatban.

Történetünk

Már 1971-ben felmerült néhány állami irodában dolgozó szabadalmi ügyvivőben önálló, a lehetőségek szerint az állami kötöttségektől független szabadalmi iroda létesítésének az igénye. Akkoriban azonban szabadalmi ügyvivői munkaközösség alapítására még nem volt lehetőség, és magánpraxist sem lehetett folytatni.

A szabadalmi ügyvivői munka individuális jellegének legjobban megfelelő keretnek egy ügyvédi munkaközösségen belüli szabadalmi iroda látszott, ahol a sok vonatkozásban ügyvédi és szerzői jogi munkával szerves kapcsolatban álló szabadalmi ügyvivői tevékenységet a lehető legjobb körülmények között lehetett folytatni. Mások mellett az akkori budapesti 29. sz. Ügyvédi Munkaközösség volt kész ilyen szervezet létrehozására. Az Ügyvédi Kamara elnökével 1972-ben történt a megállapodás és nyomában 1973 januárjában egy szabadalmi ügyvivővel ennek az Ügyvédi Munkaközösségnek a keretén belül kezdte meg működését az ADVOPATENT Szabadalmi Iroda. Az ügyvivők száma azon év szeptemberében kettő, októberében pedig már három fő volt. 1976-ban egyike voltunk annak a néhány irodának, amely az Igazságügyi Minisztérium IM 80.060/5/1976 rendelete értelmében elsőként jogosult volt külföldi ügyek magyarországi képviseletének ellátására.

Az iroda csaknem 20 évig az Ügyvédi Munkaközösségen belül működött. 1991-ben lehetőség nyílt az önállósodásra. Az új rendszer adta új lehetőségekkel azonnal éltünk, és a korábban már bel- és külföldön ismertté vált név megtartásával megalapítottuk az önálló ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Irodát.

Jelenünk

Az irodában jelenleg három szabadalmi ügyvivő dolgozik, név szerint: Horváthné Faber Enikő, Kovári György és Varannai Csaba. Az ügyvivők között rendszeres tapasztalatcsere folyik. Szoros szakmai és emberi kapcsolatunk megmaradt a korábbi ügyvéd kollégákkal is, ahol szükséges, igénybe vesszük tudásukat és tapasztalatukat és ez fordítva is így van.

A színvonalas irodai munkához a szakmailag magasan képzett, több nyelven beszélő iparjogvédelmi ügyintézők is hozzájárulnak.

Tevékenységünk az iparjogvédelem minden területére kiterjed. Minden ügyvivő elismerten kiváló szakmai színvonalon foglalkozik mind szabadalmi bejelentésekkel és használati minta bejelentésekkel, mind védjegy és formatervezési minta bejelentésekkel és egyéb szerződéses, jogvitás stb. ügyekkel is. Irodánk elismertségét külföldön és belföldön az állandó megbízók nagy száma bizonyítja. A szabadalmi oltalomszerzés speciális területein is pl. gyógyszeripar, élelmiszertechnológia, mezőgazdasági kémia és növényfajták oltalma széles körű nemzetközi ismertséget, sőt elismertséget vívtunk ki magunknak.

Széleskörű nemzetközi kapcsolataink biztosítják, hogy ügyfeleinket külföldi eljárások során szintén magas színvonalon dolgozó és megbízható irodákkal tudjuk képviseltetni. Különösen a fejlett ipari régiókban rendelkezünk régóta ügyvivői és ügyvédi kapcsolatokkal, mint például az európai országok, Észak-Amerika és Japán.

Irodánk ügyvivői tagjai a különféle hazai és nemzetközi iparjogvédelmi szervezeteknek, pl.

Szabadalmi ügyvivőink

irodavezető helyettes

A Budapesti Műszaki Egyetem Építőmérnöki Karán szerzett diplomát 1979-ben. Ezt követően 1986-ig tervező mérnökként dolgozott. 1988-ban felsőfokú iparjogvédelmi képesítést szerzett. Az ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Irodánál 1993 óta dolgozik szabadalmi ügyvivőként.

Tagja a Magyar Szabadalmi Ügyvivői Kamarának, a Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesületnek, a Magyar Védjegy Egyesületnek, az AIPPI Magyar Csoportjának és az epi-nek.

Nyelvismeret: angol

e-mail: faber__pont__e__kukac__advopatent__pont__hu

irodavezető

1959-ben szerezte építőmérnöki diplomáját a Budapesti Műszaki Egyetemen. 1964-ig az építőipar különböző területein dolgozott. 1964 és 1969 között az Országos Találmányi Hivatalban (ma Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala) dolgozott szabadalmi elbírálóként. Mint a magyar szakértői testület tagja, részt vett a Szabadalmi Együttműködési Szerződés (Patent Cooperation Treaty, PCT) előkészítésében Genfben. 1969 és 1974 között dolgozott szabadalmi ügyvivőként a Danubia Szabadalmi Irodában. 1974-ban csatlakozott az ADVOPATENT Szabadalmi Irodához. 2002-ben Jedlik Ányos díjat kapott kimagasló iparjogvédelmi tevékenységének elismeréséül.

Tagja a Magyar Szabadalmi Ügyvivői Kamarának, a Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesületnek, a Magyar Védjegy Egyesületnek és az epi-nek.

Nyelvismeret: angol, német, francia

Főbb területei: építőipar, gépészet, élelmiszertechnológia

e-mail: gy__pont__kovari__kukac__advopatent__pont__hu

szabadalmi ügyvivő

Villamosmérnökként végzett a Budapesti Műszaki Egyetemen. Első munkahelye az Elektronikai Iparok Magyar Kutatóintézeténel volt. Ezt követően dolgozott a Ganz Elektromos Mérőműszerek nevű vállalatnál, a Danubia Szabadalmi Irodánál és a Bányászati Kutatóintézetnél. 1978-ban csatlakozott az ADVOPATENT Szabadalmi Irodához.

Tagja aMagyar Szabadalmi Ügyvivői Kamarának, a Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesületnek és az epi-nek.

Nyelvismeret: angol, német, olasz, orosz

Főbb területei: elektromos, elektronikus, mechanikai és kapcsolódó találmányok

email: vcsadvo__kukac__gmail__pont__com

Letöltések

ADVOPATENT - Meghatalmazás

Word (3,6 MB)   •    PDF (81 kB)

Kapcsolat

ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda

Cím 1011 Budapest, Fő u. 19.
Levelezési cím 1535 Budapest, Pf. 864.
Telefon (+36-1) 201-1528, (+36-1) 212-2081
Fax (+36-1) 201-1692
E-mail advopatent__kukac__advopatent__pont__hu

Az ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda Budapesten az I. kerületi Fő utca 19-ben található a Francia Intézet szomszédságában, abban a házban, ahol Békésy György, Nobel-díjas magyar származású tudós is született.

Irodánk gyalogosan 2 percnyire található a 19 és a 41 villamosok Halász utcai megállójától, illetve 10 perc alatt érhető el a Batthyány térről, vagy a Clark Ádám térről, melyek a következő tömegközlekedési járatokkal közelíthetők meg:

Batthyány tér

autóbusz autóbusz 11 39 109 111 990
villamos villamos 19 41
metró metró M2
hév hév H5

Clark Ádám tér

autóbusz autóbusz 16 105 916 990
villamos villamos 19 41
sikló sikló budavári sikló