English Version
ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda
TörténetünkJelenünkSzabadalmi ügyvivőinkSzolgáltatásainkLetölthető űrlapok
Szolgáltatásaink
Ügyfeleink számára teljeskörű iparjogvédelmi szolgáltatásokat nyújtunk, tehát ügyfelünknek csak velünk kell kapcsolatban állnia az egyes iparjogvédelmi eljárások során, mi pedig képviseljük a hatóságok (Magyar Szabadalmi Hivatal, bíróságok, külföldi hatóságok) előtt, pályázatokon, és szükség esetén ellenérdekű felekkel szemben. Az ügyfélnek csak velünk kell leveleznie, illetve fizetési kötelezettségeit is rajtunk keresztül bonyolíthatja le. Ügyfelünket ügyének intézése során egy szabadalmi ügyvivőnk képviseli.

Az Iroda és az ügyfél között megbízásos kapcsolat áll fenn, amelyet az ügyfél által aláírt megbízás hitelesít. Az ügyfél ebben rögzíti azt, hogy mire ad megbízást az Irodának és melyik szabadalmi ügyvivőnket bízza meg ügyének intézésével.

Amennyiben hatóságok előtti képviseletre ad megbízást az ügyfél (az esetek túlnyomó többsége ilyen jellegű ügy), egy meghatalmazást is alá kell írnia az ügyfélnek, amivel Irodánk igazolja a hatóságok előtt, hogy az ügyfél képviseletére jogosult. (A meghatalmazási formanyomtatvány letölthető)

Az alábbiakban ismertetjük jellemző szolgáltatásainkat.

Szabadalmi és növényfajtaoltalmi ügyintézés

A szabadalmi oltalom a találmányok jogi védelmére szolgál.
A szabadalmi oltalom megszerzésére és fenntartására irányuló eljárás során szabadalmi ügyvivőink végig képviselik ügyfeleink érdekeit. A szabadalmi oltalommal kapcsolatos ügyek közé tartoznak többek között:
 • a szabadalmi bejelentési kérelem és mellékleteinek szabályszerű elkészítése,
 • az eljárások során a Magyar Szabadalmi Hivatallal, illetve egyéb hatóságokkal történő kapcsolattartás, a felhívásokra adandó szakszerű nyilatkozatok kidolgozása.
 • a határidők nyilvántartása, erről az ügyfél időben történő értesítése és a szükséges lépések megtétele,
 • képviselet jogvitás ügyekben a Magyar Szabadalmi Hivatal, illetve a bíróságok előtt folytatott eljárásokban, mint amilyenek például a megsemmísítési, bitorlási és nemleges megállípítási eljárások,
 • a szabadalom megadására és fenntartására irányuló eljárásokkal kapcsolatos díjak befizetése
 • külföldi (nem európai) szabadalmi bejelentések külföldön történő képviseletéhez a külföldi partnerrel történő kapcsolattartás
 • ügyvivőink jogosultak a müncheni székhelyű Európai Szabadalmi Hivatal előtt is eljárni, így ügyfeleinket európai szabadalmi ügyekben közvetlenül mi képviseljük.
 • tanácsadás a szabadalmaztatás bármely szakaszával kapcsolatban
 • kiegészítő oltalmi tanúsítványok magadására és fenntartására irányuló ügyintézés
 • növényfajta oltalommal kapcsolatos ügyintézés

Irodánk bármilyen tárgykörbe eső találmány esetén vállal képviseletet. Jelenleg képviselünk többek között vegyipari, gyógyszeripari, élelmiszeripari, mezőgazdasági, gépészeti, építőipari, elektronikai témakörbe eső ügyeket, foglalkozunk továbbá például biológiai anyag (sejtvonalak, mikroorganizmusok, gén- és fehérjeszekvenciák), műszerek, játékok, egyszóval bármilyen találmány szabadalmaztatásával.

Védjegyekkel és földrajzi árujelzőkkel kapcsolatos ügyintézés

A védjegy, mint árujelző, az egyes áruk és szolgáltatások azonosítására, egymástól való megkülönböztetésére, a fogyasztók tájékozódásának előmozdítására szolgáló jogi oltalom.
A védjegyoltalom megszerzésére és fenntartására irányuló eljárás során ügyvivőink végig képviselik ügyfeleink érdekeit. A védjegyoltalommal kapcsolatos ügyek közé tartoznak többek között:
 • a védjegy bejelentési kérelem és mellékleteinek szabályszerű elkészítése,
 • az eljárások során a Magyar Szabadalmi Hivatallal, illetve egyéb hatóságokkal történő kapcsolattartás, szakszerű válaszok kidolgozása a felhívásokra.
 • a határidők nyilvántartása, erről az ügyfél időben történő értesítése és a szükséges lépések megtétele,
 • képviselet jogvitás ügyekben a Magyar Szabadalmi Hivatal, illetve a bíróságok előtt folytatott eljárásokban, mint amilyenek például a törlési és bitorlási eljárások,
 • a védjegy megadására, illetve megújítására irányuló eljárásokkal kapcsolatos díjak befizetése
 • külföldi (nem EU) védjegybejelentések külföldön történő képviseletéhez a külföldi partnerrel történő kapcsolattartás
 • ügyvivőink jogosultak az alicantei székhelyű Európai Védjegy és Formatervezési Hivatal előtt is eljárni, így ügyfeleinket európai közösségi védjegyügyekben közvetlenül mi képviseljük
 • tanácsadás a védjegyeztetés bármely szakaszával kapcsolatban
Irodánk bármilyen tárgykörbe eső védjegy esetén vállal képviseletet, ideértve például a szóvédjegyet, szlogent, ábrás védjegyet, és ezek kombinációját bármilyen áru és szolgáltatás tekintetében. Foglalkozunk továbbá együttes és tanúsító védjegyek, illetve földrajzi árujelzők oltalomszerzésével is.

Formatervezési mintákkal kapcsolatos ügyintézés

Formatervezési mintaoltalom az ipari termék külső formájának jogi oltalmát biztosítja.
A formatervezési mintaoltalom megszerzésére és megújítására irányuló eljárásokban szabadalmi ügyvivőink végig képviselik ügyfeleink érdekeit.
Ügyvivőink jogosultak az alicantei székhelyű Európai Védjegy és Formatervezési Hivatal előtt is eljárni, így ügyfeleinket európai közösségi formatervezési ügyekben közvetlenül mi képviseljük.

Használati mintákkal kapcsolatos ügyintézés

A használati mintaoltalom a szabadalmazható találmány színvonalát el nem érő új szerkezeti kialakítások védelmére szolgáló oltalmi forma.

Kutatás és szakvélemény

Bármely iparjogvédelmi ügyben vállalunk kutatást, azaz megvizsgáljuk, hogy Magyarországon vagy nemzetközi téren a vizsgált szabadalommal, védjeggyel, formatervezési vagy használati mintával megegyező, vagy ahhoz hasonló megoldást nem jelentettek-e be lajstromozásra. A kutatás eredményéről kérésre szakvéleményt is készítünk a vizsgált megoldás lajstromozhatóságával kapcsolatban.
ElérhetőségünkOldaltérképFőoldal